Wapno sodowane Sofnolime do nurkowania i anestezjologii?

Wapno sodowane Sofnolime do nurkowania i anestezjologii?

Wapno sodowane Sofnolime do nurkowania i anestezjologii? 1024 683 Marcel Korkuś

WAPNO SODOWANE SOFNOLIME MOLECULAR PRODUCTS

Sofnolime jest marką Molecular Products dla swoich preparatów wapna sodowanego absorbujących dwutlenek węgla, zoptymalizowanych do usuwania dwutlenku węgla z systemów recyrkulacji gazów oddechowych. Sofnolime jest starannie przygotowaną, niskopyłową mieszanką wodorotlenku wapnia (~ 75%) i wodorotlenku sodu (3%) z dokładnie określoną ilością wilgoci i środkami wiążącymi.

CHARAKTERYSTYKA SOFNOLIME

Absorbenty dwutlenku węgla będące wapnem sodowanym składają się z białawych twardych cząstek ziarnistych bez wyraźnego zapachu, dostępnych w kilku gatunkach. Główne różnice między gatunkami to wielkość cząstek, kształt, zawartość wilgoci, twardość i reżim testowy. Różne gatunki mają również różne właściwości pochłaniania dwutlenku węgla w różnych warunkach środowiskowych.

WIELKOŚĆ GRANULATU

Absorbent produkowany jest w zakresie wielkości cząstek. Rozmiar ma wpływ na szybkość reakcji, co z kolei wpływa na objętość strefy reakcji i czas trwania złoża chłonnego. Im mniejszy rozmiar cząstek, tym szybsza reakcja i mniejsza objętość strefy reakcji i tym bardziej efektywna absorpcja dwutlenku węgla. Istnieją również dowody na to, że mniejsze rozmiary cząstek działają lepiej niż większe w bardzo niskich temperaturach. Jednak im mniejszy rozmiar cząstek, tym większy spadek ciśnienia na złożu chłonnym, co w niektórych zastosowaniach ma zasadnicze znaczenie.

KSZTAŁT GRANULATU

Cząstki Sofnolime mają półkolisty przekrój dla cząstek o większym rozmiarze, albo trójkątny przekrój dla cząstek o mniejszych rozmiarach. Te unikalne cząstki mają wyższy stosunek powierzchni do objętości niż zwykłe kuliste cząstki. Nieregularne kształty zapewniają maksymalną penetrację dwutlenku węgla do cząstek, minimalizując odległość do środka cząstki, zwiększając w ten sposób zdolność absorpcji. Nieregularne kształty wytwarzają również długą przejścia gazu przez złoże bez tworzenia dużych prostych kanałów, co powoduje bardzo dobry kontakt gazu z ciałem stałym.

Absorbenty dwutlenku węgla na bazie wapna sodowanego wymagają określonych ilości wilgoci, aby mogły działać skutecznie. Ilość wody zawartej w różnych gatunkach materiału została zoptymalizowana do określonych zastosowań. Absorbent nie będzie działać, jeśli woda obecna w materiale jest zamrożona lub materiał pozostawiono do wyschnięcia.

TWARDOŚĆ

Sofnolime został opracowany tak, aby miał doskonałą charakterystykę twardości. Twardość granulek Sofnolime minimalizuje rozpad i tworzenie się pyłu podczas przenoszenia. W porównaniu z innymi produktami z wapna sodowanego, Sofnolime ma bardzo niski poziom pyłu i doskonałą odporność na ścieranie. Oprócz zmniejszenia problemów uciążliwych, minimalizacja pyłu może również pomóc zminimalizować spadek ciśnienia na złożu chłonnym. W zastosowaniach rebreatherowych zredukowany pył oznacza mniejsze ryzyko związane z powstaniem żrącego „koktajlu”.

INDYKATOR ZMIANY BARWY

Niektóre absorbenty można opcjonalnie opracować tak, aby zawierały barwniki, które tymczasowo zmieniają kolor, aby wizualnie wskazywać na aktywność absorpcyjną. Indykatory zastosowane w produktach Sofnolime nie mają żadnych negatywnych skutków i nie wpływają na wydajność. Jednak specyfikacje NATO dla absorbentów w klasach nurkowych wyraźnie zabraniają stosowania barwników wskaźnikowych.

ABSORBCJA CO2

Dwutlenek węgla [CO2] jest usuwany za pomocą egzotermicznej reakcji chemicznej katalizowanej zasadą, przekształcając wodorotlenek wapnia [Ca (OH) 2] i CO2 w węglan wapnia [CaCO3] i wodę. Reakcja przebiega w trzech etapach. Opisaliśmy ją we wpisie „Co to jest wapno sodowane„. Zasada, w tym przypadku wodorotlenek sodu [NaOH], nie jest zużywana, ale działa jak katalizator.
wapno sodowane sofnolime mechanizm pochlaniania dwutlenku wegla

ZASTOSOWANIE WAPNA SODOWANEGO SOFNOLIME

NURKOWANIE

Sofnolime są przeznaczone do stosowania w zamkniętych lub półzamkniętych systemach rebreatherowych, a także w nasyconych systemach nurkowych. Gatunek Sofnolime 797 CD to cząstka od 2,0 mm do 5,0 mm o półkolistym przekroju. Sofnolime 797 jest mniejszą cząstką (od 1,0 mm do 2,5 mm) i ma trójkątny przekrój, który łączy się, aby zapewnić wyższą zdolność pochłaniania dwutlenku węgla w porównaniu z klasą CD. Oba gatunki mają wilgotność na poziomie 16% -20%, a klasa CD jest nieco twardsza niż klasa 797. Produkty klasy nurkowej są wytwarzane zarówno w wersji z indykatorem (WV) jak również bez (NI). Typowa użyteczna zdolność absorpcji gatunku 797 wynosi 150 litrów / kg, a klasa CD może zwykle absorbować 110 litrów / kg dwutlenku węgla, czyli około 25% mniej niż klasa 797. Klasa CD jest zwykle stosowana w mniej wymagających zastosowaniach lub w urządzeniach wymagających niższego spadku ciśnienia na złożu chłonnym.

wapno sodowane sofnolime wykres

WOJSKOWE

Gatunki wojskowe Sofnolime są przeznaczone do stosowania w okrętach podwodnych i rebreatherach bojowych i są testowane w celu potwierdzenia, że ​​spełniają lub przewyższają specyfikacje NATO STANAG 1411. Sofnolime 1025 D znacznie przewyższa specyfikacje STANG 1411 Grade „A”, a Sofnolime 2050 L spełnia specyfikacje STANAG 1411 Grade „B”.

MEDYCZNE

Klasy medyczne Sofnolime są stosowane w układach anestezjologii inhalacyjnej o niskim przepływie, minimalnym przepływie i zamkniętym, w których spadek ciśnienia na złożu chłonnym musi być nieznaczny. Klasy medyczne wapna sodowanego mają inne charakterystyki reakcji niż klasy nurkowe, dlatego pochłaniacze dwutlenku węgla klasy medycznej nie powinny być stosowane w nurkowaniu. Aby uzyskać więcej informacji odradzających stosowanie klas medycznych do nurkowania, zapoznaj się z niniejszym listem doradczym od Molecular Products.

Sprawdź sprzedawane produkty Molecular Products