Wapno sodowane w akwarystyce – regulacja poziomu pH i CO2

Wapno sodowane w akwarystyce – regulacja poziomu pH i CO2

Wapno sodowane w akwarystyce – regulacja poziomu pH i CO2 1024 389 Marcel Korkuś

WPŁYW DWUTLENKU WĘGLA NA HODOWLE RYB AKWARIOWYCH

Odczyn pH powinien być dopasowany do hodowanych gatunków ryb. Większość najbardziej popularnych toleruje pH wody w granicach obojętnego. W akwarium morskim jego średnia wartość powinna wynosić 8,2. Może ona jednak ulegać wahaniom w zależności od pory dnia. Nieodpowiedni poziom pH ma także duże znaczenie na kalcyfikację szkieletów koralowców.

Wysoki poziom CO2 wpływa korzystnie na wzrost roślin, ale jest także przyczyną niskiego poziomu pH. Zbyt wysoki poziom dwutlenku węgla powoduje także u ryb stres, płochliwość, pływanie przy powierzchni a ostatecznie ich śmierć.

SPOSOBY PODNOSZENIA POZIOMU pH I OBNIŻENIA CO2 W AKWARIUM

  • Wietrzenie pomieszczenia
  • Zamontowanie wymiennika powietrza w pomieszczeniu
  • Podłączenie do odpieniacza węża o odpowiedniej średnicy z dopływem świeżego powietrza
  • Zastosowanie wody wapiennej (należy pamiętać, że podnosi ona jednocześnie poziom wapnia)
  • Podłączenie skrabera CO2 wypełnionego granulatem wapna sodowanego.

Zastosowanie wapna sodowanego do eliminacji dwutlenku węgla jest najbardziej pewną metodą i najmniej inwazyjną. Może podnieść poziom pH wody nawet o kilka punktów.

PODŁĄCZENIE SKRUBERA DWUTLENKU WĘGLA DO ODPIENIACZA

Odpieniacz białek to podstawowy element wyposażenia akwarium morskiego (słonowodnego). Służy on do utrzymywania czystości w akwarium. Odpieniacz białek w akwariach słonowodnych jest umieszczany w sumpie a jego zadaniem jest niedopuszczanie do zanieczyszczenia wody już na poziomie białek poprzez niedopuszczanie do niekorzystnych reakcji chemicznych.
To właśnie do niego powinniśmy podłączyć nasz pochłaniacz dwutlenku węgla wypełniony wapnem sodowanym.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ELIMINACJĘ DWUTLENKU WĘGLA W AKWARIUM POPRZEZ WAPNO SODOWANE

  • Poziom zawartości CO2 w pomieszczeniu
  • Rodzaj użytego skrabera
  • Rodzaj zastosowanego wapna sodowanego

 

Zaopatrujemy w pochłaniacze CO2 największe oceanaria, w Europie. Zapraszamy do KONTAKTU firmy, sklepy akwarystyczne oraz osoby indywidualne celem przygotowania oferty cenowej.

wapno sodowane do akwarium